„Govinda” – pagrindinė ir pradinė mokykla, esanti Kelmės rajone, Butkiškės kaime. Kviečiame prisijungti prie grupių mokinius iš šių aplinkinių miestų ir miestelių : Kiaunariškiai, Katiliškė, Papusys, Pupėnai, Užmiškiai, Katiliškė, Sodalė, Pakupriai, Burbiškė, Dvarviečiai, Kalviai, Adampolė, Kamariškiai, Slabada, Šeškiniai, Plūsčios, Papiliai, Valpainiai, Žibuoklės, Morkiškiai, Pluskiai, Palėpšai, Mietkalnis, Ganyprova, Dausyniškė, Šventragiai, Lenkviečiai ir kitų.

Mokyklos vizija

Mūsų tikslas – sukurti tokią mokyklą, kur gyvenimas ir ugdymas(is) susilieja, persipinant veikloms, joms skirtoms erdvėms, laiko organizavimui ir patirtims, kur daug įdomios veiklos, įvykių ir nuotykių, kurių iniciatoriumi bei lyderiu gali būti bet kuris mokyklos bendruomenės narys. Visiems patiktų tokia ugdymo įstaiga, kur vyrauja darna, humaniški santykiai, tolerancija ir geranoriškumas, kur skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Dėl to mes kuriame tokį darželį-mokyklą, kur puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas, mokiniai jaustųsi psichologiškai saugūs, jų nuomonė ir idėjos būtų išklausomos ir gerbiamos, o savo buvimą mokykloje jie laikytų prasmingu. 

Pradinio ugdymo bendroji programa

Priėmimas

Turite klausimų? Norėtumėte ugdyti savo vaikus pas mus? Susisiekite su direktore Elena Radzevičiene asmeniškai: 868642108.

Mūsų komanda

 Pagrindiniai pradinukų ugdytojai

Elena Radzevičienė

Direktorė
Jurgita Valančiauskienė

Pradinių klasių mokytoja


Dalius Valančiauskas

Pradinių klasių mokytojas

Vaidas Radzevičius

Kulinarijos mokytojas

Lina Kerpauskaitė

Pasaulio pažinimo mokytoja


Valdas Rutkūnas

Muzikos ir šokių mokytojas