„Gopalas” – lauko vaikų darželis, esantis Kelmės rajone, Butkiškės kaime. Kviečiame prisijungti prie grupių vaikus iš šių aplinkinių miestų ir miestelių : Kiaunariškiai, Katiliškė, Papusys, Pupėnai, Užmiškiai, Katiliškė, Sodalė, Pakupriai, Burbiškė, Dvarviečiai, Kalviai, Adampolė, Kamariškiai, Slabada, Šeškiniai, Plūsčios, Papiliai, Valpainiai, Žibuoklės, Morkiškiai, Pluskiai, Palėpšai, Mietkalnis, Ganyprova, Dausyniškė, Šventragiai, Lenkviečiai ir kitų.

Stengiamės, kad ugdymo turinys būtų labai įdomus ir įtraukus, skatinantis veikti, pakankamai platus ir nuodugnus, kuriantis iššūkius, skatinantis spręsti problemas, bendradarbiauti, kad mokyti(s) būtų itin įdomu (tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant, žaidžiant).

Daželio vizija

Siekiame
·      nuolatinio asmeninio tobulėjimo (vaikų – tėvų – ugdytojų)
·      lavinti gyvenimui svarbius komunikacinius gebėjimus, ugdant gimtosios kalbos bei užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, socialinius – emocinius gebėjimus;
·      išmokyti sveikos gyvensenos pagrindų;
·      ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
·      padėti nustatyti vaiko polinkius, kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įgyti reikalingų kompetencijų;
·      sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Pedagoginės gairės
Mokymosi mišraus amžiaus grupėje nauda
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priėmimas

Turite klausimų? Norėtumėte ugdyti savo vaikus pas mus? Susisiekite su direktore Elena Radzevičiene asmeniškai: 868642108.